Ukupna cena:

Žice za zavarivanje

Sortiraj
Proizvođač

Žica za zavarivanje je tanka metalna šipka koja se pali kako bi se stvorio zagrejani luk u svrhu spajanja metalnih delova zajedno (zavarivanje) tako što žicu čini mekom udaranjem ili kompresijom pod primenjenim izvorom toplote.
Postoje tri osnovna tipa žica za elektrolučno zavarivanje zaštićene gasom:
Žica za elektrolučno zavarivanje u čvrstom gasnom metalu (GMAW). GMAV kombinuje čvrstu žičanu elektrodu (GMAW elektrode) sa zaštitnim gasom za zaštitu zavara.
Kompozitna GMAV (metalna jezgra) žica.
Žica za elektrolučno zavarivanje sa punjenom jezgrom zaštićena gasom (FCAW).
Žica za zavarivanje se nanosi pomoću sistema za dovod žice. Umotana na pojedinačne kalemove, postavlja se na dovod žice aparata za zavarivanje. Svaki put kada se okidač povuče na pištolju za zavarivanje, žica se povlači i kada dođe u kontakt sa električno uzemljenom površinom radnog komada, pokreće se luk, koji započinje proces topljenja osnovnog metala. Zatim se žica topi od toplote luka i dodatni metal se odlaže u bazen za zavarivanje.