Ukupna cena:

MIG/MAG aparati za zavarivanje

Sortiraj
Proizvođač

MIG/MAG su uređaji za poluautomatsko zavarivanje koji se mogu koristiti za oba postupka, i MIG i MAG.
MIG i MAG varenje podrazumevaju zavarivanje zaštitnim plinom prilikom čega se vidljivim plamenom postiže visok učinak zavarivanja.
MIG - Metal Inert Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MIG zavarivanja u zaštiti inertnog gasa argona koji svojim hemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.
MAG - Metal Active Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MAG zavarivanja u zaštiti aktivnog gasa CO2 koji svojim hemijskim sastavom (prisustvom ugljenika) UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.
Najveća prednost koju aparati za zavarivanje ove vrste imaju je primena na širok spektar materijala – od onih najtanjih do onih najdebljih. Aparati za zavarivanje ovog tipa su uz to i daleko brži i efikasniji, a čak se i koriste mnogo lakše što ni početnicima u zavarivanju neće predstavljati problem. Ipak, da biste bili uspešni u ovom poslu, savet je da najpre savladate ručno zavarivanje, a da se onda “prebacite” na ovo sa zaštitnim plinom.
MIG zavarivanje je jedna od lakših vrsta zavarivanja za početnike. MIG zavarivanje podrazumeva dve različite vrste zavarivanja. Prvi koristi golu žicu, a drugi jezgro fluksa.
MIG zavarivanje golom žicom može se koristiti za spajanje tankih komada metala. MIG zavarivanje sa jezgrom od fluksa može se koristiti na otvorenom jer ne zahteva merač protoka ili dovod plina. MIG zavarivanje je obično izbor za ljubitelje „uradi sam“ i hobi zavarivače koji nemaju novca za skupu opremu. MIG aparati za zavarivanje su među najboljima za početnike, jer su dizajnirani sa elektrodom za zavarivanje žicom na kalemu koja se napaja unapred odabranom brzinom kroz pištolj za zavarivanje.
Štapno zavarivanje