Ukupna cena:

Refraktometar

Refraktometri su ručni, lagani, prenosivi instrumenti koji se koriste za određivanje koncentracije tečnosti rastvorljivih u vodi, kao što su rashladne tečnosti za mašinske alate, tečnosti za termičku obradu, hidraulične tečnosti, deterdženti, antifriz, kiselina za baterije itd.
Refraktometar je laboratorijski ili terenski uređaj za merenje indeksa refrakcije (refraktometrija). Indeks prelamanja se izračunava iz posmatranog ugla prelamanja.