Ukupna cena:

Drveni čekići

Drveni čekić je čekić koji osim drvene drške ima i drvenu glavu pritom veoma veliku, dosta veću nego kod ostalih čekiža koja može da bude uglavljena na dršku ili da bude isklesana zajedno sa drškom