Ukupna cena:

Mikrometri

Mikrometar je alat namenjen za merenje dužine stepena tačnosti do 0,01 mm.
Mikrometar, u punom mikrometarskom merilu, je instrument za precizno linearno merenje dimenzija kao što su prečnici, debljine i dužine čvrstih tela; sastoji se od okvira u obliku slova C sa pokretnom čeljusti kojom se upravlja integralnim zavrtnjem.