Ukupna cena:

Kompresori

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Kompresori pretvaraju mehaničku energiju u energiju sabijenog gasa (pneumatsku energiju). Komprimovani vazduh se često opisuje kao četvrto pogonsko sredstvo, pa iako nije zastupljen kao struja, nafta i gas, predstavlja fundamentalni deo modernog sveta. Glavna razlika između komprimovanog vazduha i ostalih energenata je u tome što korisnici sami stvaraju svoj vazduh i zbog toga mogu da biraju način na koji ga stvaraju.
Kompresor će prisiliti vazduh u rezervoar da poveća pritisak. Idealni su za naduvavanje guma ili lagane brze poslove pogodne za kućnu i komercijalnu primenu. Većina je opremljena točkovima pa je njima lako upravljati. Veličina rezervoara će odrediti koliko se vazduha skladišti i koliko će dugo teći, pa ako se koriste alati koji zahtevaju veliku količinu vazduha duže, onda bi trebalo razmotriti veći rezervoar ili industrijski vazdušni kompresor. Prenosni vazdušni kompresori su takođe dostupni za manje poslove. Kompresori mogu biti uljni ili bezuljni. Bezuljni kompresori ne koriste nikakvo podmazivanje u kompresionoj komori.
Postoje 3 osnovna tipa vazdušnih kompresora:
klipni kompresori
rotacioni vijčani kompresori
rotacioni kompresori sa lopaticama