Ukupna cena:

Kompresori

Kompresori pretvaraju mehaničku energiju u energiju sabijenog gasa (pneumatsku energiju). Komprimovani vazduh se često opisuje kao četvrto pogonsko sredstvo, pa iako nije zastupljen kao struja, nafta i gas, predstavlja fundamentalni deo modernog sveta. Glavna razlika između komprimovanog vazduha i ostalih energenata je u tome što korisnici sami stvaraju svoj vazduh i zbog toga mogu da biraju način na koji ga stvaraju

Proizvođač
Sortiraj