Ukupna cena:

Upuštači

Upuštač nije burgija u klasičnom smislu ali jeste pribot koji se montira na bušilicu, ima glavvi u obliku kupe i zrakaste ištrice. Služi za povećanje prečnika ulazne rupe kako bi se glava šrafa nivelisala sa površinom. To zbači da na već izbušenu rupu postavite upuštač i uključite bušilicu. Pored klasičnih postoje i kombinovani upuštači koji objedinjuju burgiju i upuštač. Pri bušenju rupe istovremeno se i proširuje ulazna rupa praveći mesto za glavu šrafa i na taj način ga niveliše sa površinom.