Ukupna cena:

Aeratori i vertikulatori

Prozračivači ili aeratori su alati koji perforiraju zemlju kako bi omogućili vodi, vazduhu i hranljivim supstancama da stignu do korena trave. Na taj način prozračivač trave pomaže korenu da raste još dublje i tako proizvodi još jači i bujniji travnjak. Prozračivanje je dobro za travnjake, ali može opteretiti travu ako se ne uskladi s vremenom. Najbolje vreme za aeraciju travnjaka je tokom trajanja vegetacije u rano proleće ili jesen. Aeracija se takođe preporučuje i pre perioda kada se očekuju duge suše - ovo će poboljšati prolaz vode i hranljivih materija do korena travnjaka kada je zalivanje ograničeno.
Vertikulatori se preporučuju kada želite da imate bujniju travu. Vertikuleri pomažu kod uklanjanja mahovine ili slame sa zemlje tako što vertikalno zasecaju i ubadaju zemlju.
Jednostavni, redovni zadaci održavanja travnjaka doprinose stvaranju debljeg i zdravijeg travnjaka. Takvi poslovi koji se obično obavljaju jednom godišnje mogu igrati značajnu ulogu u podržavanju manjih poslova koji se preduzimaju tokom meseci. Za mnoge vlasnike kuća, provetravanje travnjaka kako bi se ublažilo sabijanje tla i poboljšao rast trave je redovan godišnji zadatak. Skoro svaki travnjak može imati koristi od aeracije kada je dobro tempiran i pravilno obavljen.
ZAŠTO PROZRAČIAVNJE ODNOSNO AERACIJA POMAŽE TRAVNJACIMA?
Korenima trave su potrebni vazduh, voda i hranljive materije da bi narasle gusto, duboko i snažno. Kada se tlo zbije, čak i malo, ono sprečava protok osnovnih materija koje podržavaju deblji, zdraviji rast travnjaka. Sloj zbijenog tla debljine samo 1/2 do 1 cm može da napravi značajnu razliku u zdravlju i lepoti vašeg travnjaka. Aeracija stvara rupe u tlu kako bi se ublažila zbijenost tako da vazduh, voda i hranljive materije mogu da stignu do korena trave .
Lišene osnovnih potreba usled zbijenog zemljišta, travnjaci se bore sa stresnim situacijama, kao što su vrućina i padavine i gube svoju zdravu, bogatu boju. Trava se postepeno tanji i na kraju potpuno izumire, zbog nedostatka kiseonika, vode i hranljivih materija dostupnih samo nekoliko centimetara. Čak i jedna sesija aeracije može otvoriti put za ove osnovne stvari da dostignu svoj cilj i vrate vaš travnjak u izvorno stanje.