Ukupna cena:

Aeratori i vertikulatori

Prozračivači ili aeratori su alati koji perforiraju zemlju kako bi omogućili vodi, vazduhu i hranljivim supstancama da stignu do korena trave. Na taj način pomažu korenu da raste još dublje i tako proizvodi još jači i bujniji travnjak. Prozračivanje je dobro za travnjake, ali može opteretiti travu ako se ne uskladi s vremenom. Najbolje vreme za aeraciju travnjaka je tokom trajanja vegetacije u rano proleće ili jesen. Aeracija se takođe preporučuje i pre perioda kada se očekuju duge suše - ovo će poboljšati prolaz vode i hranljivih materija do korena travnjaka kada je zalivanje ograničeno.
Vertikulatori se preporučuju kada želite da imate bujniju travu. Vertikuleri pomažu kod uklanjanja mahovine ili slame sa zemlje tako što vertikalno zasecaju i ubadaju zemlju.