Ukupna cena:

Čeone kosilice

Kosačica sa prednjom kosom koju često zovemo i čeona kosačica ili strižna kosačica. Odlične su za složene poslove košenja a odlikuju ih velike brzine za uštedu vremena. Osim toga, one su kosilice sa nula zavoja i imaju mali radijus okretanja.
Prednja kosa je odlična za sve neugodne uglove ili područja ograničena prostorom kojoj ne može da priđe konvencionalna kosilica postavljena na sredini. Sa kosom ispred, takođe je lako kositi duž ograda, blizu drveća i ispod grmlja, i seći uglove čak i preko ivica.
Potrošači kažu da su najbolji meseci za kupovinu kosilice april, maj, avgust, septembar i oktobar. Jedna popularna škola mišljenja je da je najbolje kupiti kosilicu odmah po završetku sezone košenja.