Ukupna cena:

Elektrode

Sortiraj
Proizvođač

Elektroda je obložena metalna žica. Izrađena je od materijala sličnih metalu koji se vari. U elektrolučnom zavarivanju metala poznatom i kao štap, elektrode su potrošne, što znači da se elektroda troši tokom upotrebe i topi se sa varom. Jesenice elektrode, Esab elektrode i druge poznate brendove elektroda mozete pronaci u našoj ponudi.
Svi procesi elektrolučnog zavarivanja koriste dodatni metal. Kod zavarivanja štapićem, to je obložena elektroda. TIG zavarivanje koristi šipke za punjenje koje su uronjene u bazen za zavarivanje. Međutim, MIG procesi zavarivanja koriste žicu za zavarivanje.