Ukupna cena:

Pumpe za vodu

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Potopne pumpe se koriste za ispumpavanje vode iz određenog područja. Potopne pumpe rade po principu uranjanja u vodu koja se želi ispumpati pa se koriste za isušivanje bazena ili ribnjaka, odvodnjavanje, za fontane i zalivanje vrtova. Postoje pumpe za bunar, kanalizacione pumpe, komunalne pumpe i cevaste pumpe. Neke od njih mogu biti potapajuće. Potapajuće pumpe omogućavaju izvlačenje vode sa određene dubine radi zalivanja, odvodnjavanja, snabdevanja domaćinstva ili industrije. Razlikujemo potapajuće pumpe za čistu ili potapajuće pumpe za prljavu vodu, ali postoje i tzv kombinovani modeli potapajućih pumpikoje ožete koristit u oba slučaja. Pumpa za vodu je elektromehanička mašina koja se koristi za povećanje pritiska vode i za pomeranje iz jedne tačke u drugu. Potapajuće pumpe, centrifugalne i aksijalne pumpe su tri osnovne vrste vodenih pumpi.
Koje su 4 osnovne vrste voda koje se izvlače ili prebacuju pomoću vodenih pumpi?
1. Podzemne vode. Zemlja upija vodu i zadržava je u tlu i porama stena. ...
2. Tekuća voda. Voda koja se nalazi u potocima, rekama i jezerima sa podvodnim strujama može biti čista.
3. Stajaća voda. Izraz "stajaća voda" odnosi se na bilo koju vrstu vode koje ne teče ili se ne kreće.
4. Kišnica.