Ukupna cena:

Pumpe za vodu

Proizvođač
Sortiraj

Postoje pumpe za bunar, kanalizacione pumpe, komunalne pumpe i cevaste pumpe. Neke od njih mogu biti potapajuće. Potapajuće pumpe omogućavaju izvlačenje vode sa određene dubine radi zalivanja, odvodnjavanja, snabdevanja domaćinstva ili industrije. Postoje potapajuće pumpe za pumpanje čiste ili prljave vode, ali postoje i tzv kombinovani modeli koje koje možete koristit u oba slučaja. Pumpa za vodu je elektromehanička mašina koja se koristi za povećanje pritiska vode i za pomeranje iz jedne tačke u drugu. Potapajuće pumpe, centrifugalne i aksijalne pumpe su tri osnovne vrste vodenih pumpi.
Koje su 4 osnovne vrste voda koje se izvlače ili prebacuju pomoću vodenih pumpi?
1. Podzemne vode. Zemlja upija vodu i zadržava je u tlu i porama stena. ...
2. Tekuća voda. Voda koja se nalazi u potocima, rekama i jezerima sa podvodnim strujama može biti čista.
3. Stajaća voda. Izraz "stajaća voda" odnosi se na bilo koju vrstu vode koje ne teče ili se ne kreće.
4. Kišnica.