Ukupna cena:

Sušači vazduha

Rashladni sušači služe za sušenje komprimovanog vazduha i izdvajanje tečne faze iz njega a pre odlaska vazduha ka potrošačima.