Ukupna cena:

Zaštita organa za disanje

Jedan od najvećih zagađivača životne sredine jeste aerozagađenje.
Usled toga, od izuzetne je važnosti primeniti adekvatnu zaštitu disajnih organa i izabrati najbolje sredstvo za zaštitu, pre svega u specifčnim radnim uslovima, ali i u svim drugim okolnostima prilikom kojih je došlo do aerozagađenja.
Sredstva za zaštitu disajnih organa mogu se podeliti na:
• sredstva pomoću kojih se fltrira vazduh u okruženju
• sredstva sa zasebnim dovodom vazduha

U sredstva koja služe za zaštitu disajnih organa, a pomoću kojih se fltrira vazduh, spadaju JEDNOKRATNE MASKE (RESPIRATORI), POLUMASKE i MASKE ZA CELO LICE.
U odabiru najboljeg sredstva za zaštitu disajnih organa neophodno je biti obazriv u pogledu identifkacije kontaminacije.

Tip kontaminacija može biti:
• čestice prašine – nastaju lomom, razlaganjem čvrstih materijala; Za polumaske i maske za celo lice biraju se adekvatni flteri, a pomoć i vodič u tom procesu odabira je svakako sama klasifkacija fltera.
• gas – supstanca koja se na normalnoj temperaturi nalazi u gasovitom stanju, koje karakteriše neuređeno kretanje čestica, pa samim tim i brzo širenje supstance u prostoru;
• para – prati tečno agregatno stanje supstance, ujedno se u prostoru širi sporije od gasova;
• magla – nastaje kondenzacijom ili atmosferskim promenama, u čijem sastavu se obično nalazi više hemijskih jedinjenja;