Ukupna cena:

Lopate

Lopata je alat koji se koristi za kopanje, kao i za premeštanje labavih, zrnatih materijala (kao što su prljavština, šljunak, žito ili sneg) sa jednog mesta na drugo. Lopate imaju ravnu donju glavu koja je blago nagnuta u odnosu na dršku kako bi se omogućilo hvatanje i pomeranje. Lopata je alat koji se koristi za kopanje rupa ili rovova sa ravnim ivicama, rezanje i podizanje busena i ivica cvetnih leja ili travnjaka.