Ukupna cena:

Uglomeri

Uglomer je merni instrument koji služi za merenje uglova. Neki uglomeri su jednostavni polu-diskovi ili puni krugovi. Napredniji uglomeri, kao što je uglomer sa kosim uglom, imaju jednu ili dve pokretne ruke, koje se mogu koristiti za merenje ugla. Uglomer je merni instrument koji služi za merenje uglova.
Najčešći oblici su mu krug i polukrug a skala mu je obično izražena u stepenima.