Ukupna cena:

Pištolji za duvanje guma

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Pištolj za naduvavanje guma ima normalno zatvorenu steznu glavu u obliku poluge na kraju svog gumenog creva. Nakon spajanja na izvor vazduha, kao što je kompresor, vazduh se može ispustiti iz pištolja jednostavnim pritiskom na okidač za naduvavanje.
Pritisak naduvavanja u gumama može se tehnički objasniti kao količina vazduha unutar gume koju preporučuje proizvođač vozila. Ovaj pritisak naduvavanja ili pritisak vazduha se meri PSI ili funti po kvadratnom inču, koristeći manometar. Manometar je instrument za merenje pritiska većih od atmosferskog pritiska. Pokazuje samo razliku između atmosferskog i pritiska koji se meri.