Ukupna cena:

Multimetri

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Multimetar je merni instrument koji može da meri više električnih svojstava. Tipičan multimetar može da meri napon, otpor i struju a u tom slučaju je poznat i kao volt-om-miliampermetar (VOM), pošto je jedinica opremljena sa funkcijama volt-metra, amper-metra i om-metra. Neki karakterišu merenje dodatnih osobina kao što su temperatura i kapacitivnost.
Multimetri mogu biti analogni i digitalni.
Analogni multimetri koriste mikroampermetar sa pokretnim pokazivačem za prikaz očitavanja. Digitalni multimetri (DMM, DVOM) imaju numeričke displeje i učinili su analogne multimetre praktično zastarelim jer su jeftiniji, precizniji i fizički robusniji od analognih multimetara.