Ukupna cena:

Magnetne i stubne bušilice

Magnetne bušilice su specifično razvijene za obradu metala. Koristimo ih za bušenja većih prečnika i većih dubina u metalima.
Stubne bušilice se koriste u prilikama kada imamo potrebu da bušimo rupe na predmetima koji nemaju velike gabarite, koji se mogu lako premeštati, transportovati sa jednog na drugo mesto, dakle imaju lak pristup.Posrebno su pogodne i stuacijama kada ima mnogo predmeta koje treba obraditi.