Ukupna cena:

Kontrolni alati

Šabloni su namenjeni za merenje konkavno/konveksnih površina sa radijusom različitih veličina izraženih u mm.
Najčešće se izrađuju od legiranog čelika.