Ukupna cena:

Oprema za rad na visini

Tipična oprema za ličnu zaštitu (PPE) za rad na visini može uključivati sisteme za zadržavanje, sisteme za sprečavanje pada i horizontalnu užad za spašavanje, npr. užad, sidro i kuku.
Oprema potrebna za rad na visini uključuje:
Kacigu
Zaštita očiju
Obuću
Zaštitne rukavice
Remenje ili užad/karabineri