Ukupna cena:

Prskalice

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Boce sa raspršivačem ili baštenske prskalice su pouzdana i ekonomična oprema koja omogućava disperziju tečnosti na biljci u obliku fine magle. Izbor prskalice zavisiće od površine ili primene, učestalosti upotrebe i vrste biljaka za koje se koristi. Manje prskalice sa okidačem nude direktnu difuziju i pogodnije su za lokalni tretman manjih površina i koriste se kao raspršivač za maglu. Možemo ih podeliti na klasične ručne prskalice i leđne prskalice. Ručne prskalice su najčešće kapaciteta do 5 litara a preko toga su leđne prskalice. Leđne prskalice su kapaciteta do 20 litara. Rade pod određenim pritiskom i uglavnom imaju podesive mlaznice