Ukupna cena:

Alat i pribor za vezivanje biljaka

U premu za vezivanje biljaka spadaju: trake za vezivanje, žice, plastična veziva, kanapi za vezivanje biljaka, makaze i mašine za vezivanje