Ukupna cena:

Sekači betona

Sortiraj
ProizvođačAkcije

Sekač za beton je električni alat koji se koristi za sečenje betona, zida, cigle, asfalta, pločica i drugih čvrstih materijala. Postoje različite vrste testera odnosno sekača koje se kreću od kompaktnih ručnih testera i testera za seckanje do velikih pokretnih testera. Rezanje betona je proces kontrolisanog testerisanja, bušenja i uklanjanja betona. Listovi testere koji se koriste na testerama za beton su često dijamantske testere za sečenje betona, asfalta, kamena, itd. Značajno trenje koje se stvara pri rezanju tvrdih materija kao što je beton obično zahteva da se sečiva ohlade da bi se produžio njihov životni vek i smanjila prašina.
Kamenje, stene, pesak i glina mogu da sadrže velike količine kristalnog silicijum dioksida koji se koristi se za pravljenje betonskih ivičnjaka, cigle, pločica i betona. Sečenje ovih materijala proizvodi prašinu u vazduhu koja sadrži veoma fine čestice kristalnog silicijum dioksida koje se mogu udisati. Ove čestice su male i nije uvek moguće videti ovu prašinu pri normalnom osvetljenju. Ozbiljni zdravstveni efekti, kao što su rak pluća, mogu biti rezultat izlaganja česticama kristalnog silicijum dioksida. To je zato što fine čestice mogu prodreti duboko u pluća.
Postoje sledeći načini za smanjenje ili kontrolu prašine:
Mokro sečenje sa adekvatnim snabdevanjem vodom.
Ako je moguće, za sečenje treba koristiti sečiva dijamantske testere umesto abrazivnih listova testere. Listovi dijamantske testere obično seku brže od abrazivnih sečiva dok zahtevaju manje vode.
Testera za beton treba da ima sistem lokalne izduvne ventilacije, koji može da uhvati većinu prašine koja se emituje tokom operacije rezanja.
Tokom rada, rukovalac uvek treba da nosi ličnu zaštitnu opremu (PPE).