Ukupna cena:

Merni satovi

Komparatori, merni satovi
Komparatori su merila koja pokazuju odstupanja od nominalne mere, ali neomogućavaju očitavanje same mere.
Komparatori se upotrebljavaju u serijskoj, velikoserijskoj i masovnoj proizvodnjiza kontrolu radnih predmeta, odnosno merenje odstupanja dimenzija, bacanja,
itd. U pojedinačnoj proizvodnji koriste se pri kontroli upravnosti i paralelnosti površina, pri podešavanju mašina alatki, pri proveri i merenju konusa i slično, pase može reći da je komparator univerzalno primenjivan merni instrument.
Jednostavni su po konstrukciji, a tačnost im je najčešće 0.01 mm i 0.001 mm.
Osnovni elementi komparatora su:
- kontaktni,
- prenosni, i
- pokazni elementi sa skalom.