Ukupna cena:

Bušači za zemlju

Bušilica za zemlju je alat za bušenje odnosno mašina koja se koristi za pravljenje rupa u zemlji. Obično se sastoji od motora i rotirajuće vertikalne metalne šipke odnosno bušača ili cevi, koje buše zemlju.
Princip rada mašine za bušenje: Kada se motoru da snaga, vreteno se rotira i time se okreće i stepenasta remenica pričvršćena za njega. Na drugom kraju je pričvršćena još jedna stepenasta remenica koja se okreće kako bi se povećala ili smanjila brzina rotacionog kretanja.