Ukupna cena:

Nevarničeći alati

Alati „bez varničenja ili „otporan na varnice“ su nazivi alata napravljenih od metala kao što su mesing, bronza, legura bakra i nikla, legure bakra i aluminijuma, ili legure bakra-berilijuma.
Uobičajeni ručni alati se često proizvode od čeličnih legura. Nevarničeći alati imaju manju zateznu čvrstoću od čelika koji se obično koristi za izradu alata. Manja zatezna čvrstoća znači da metal ima manju čvrstoću ili otpornost na kidanje kada se istegne u uslovima ispitivanja.