Ukupna cena:

Uglomeri i mikrometri

Proizvođač
Sortiraj

Uglomer je merni instrument koji služi za merenje uglova.
Najčešći oblici su mu krug i polukrug a skala mu je obično izražena u stepenima.
Mikrometar je alat namenjen za merenje dužine stepena tačnosti do 0,01 mm.